ศูนย์รวม ถ่านนาฬิกา, สายนาฬิกา, อะไหล่นาฬิกา และ อุปกรณ์นาฬิกาในประเทศไทย
 
watch & clock spare parts
importer & exporter
 
Eng     I     Thai
 
 
สินค้า  
 
เราจัดเตรียมอะไหล่ไว้พร้อมสำหรับนาฬิกาหลากหลายรุ่น
เพื่อความสะดวกในการสั่งอะไหล่ โปรดระบุร่น และ หมายเลขอะไหล่
<เครื่องรุ่น>.<หมายเลขอะไหล่>
ตัวอย่าง: 2836-2.771 สำหรับ ลาน, and 2836-2.721 สำหรับ จักรกรอก
 
แผงภาพดังต่อไปนี้ แสดงรายละเอียดอะไหล่ของเครื่องที่เป็นที่นิยม
 
CTZ 8205 top parts
CTZ 8205 back parts
SK 7009 top parts
SK 7009 back parts
ETA 2836 basic parts
ETA 2836 hands setting
ETA 2836 self winding
ETA 2836 calendar parts
ETA 2836 calendar parts   
สินค้า แนะนำ
  Created and updated by KHHwatch group