ศูนย์รวม ถ่านนาฬิกา, สายนาฬิกา, อะไหล่นาฬิกา และ อุปกรณ์นาฬิกาในประเทศไทย
 
watch & clock spare parts
importer & exporter
 
Eng     I     Thai
 
 
สินค้า  
 
เครื่องนาฬิกา > AUTOMATIC

     
เครื่องรุ่น: DG1800
ขนาด: 26.00 MM
ความสูง: 3.70 MM
การทำงาน: 2 เข็ม ไขลาน เข็มวินาทีเล็ก-6
ขนาดเข็ม: 1.00/1.50/0.16
DG1800F DG1800B DB1800M
เครื่องรุ่น: DG2803
ขนาด: 26.00 MM
ความสูง: 5.30 MM
การทำงาน: สัปดาห์, วันที่
ขนาดเข็ม: 1.00/1.50/0.17
2803F 2803B 2816M
เครื่องรุ่น: DG2813
ขนาด: 26.00 MM
ความสูง: 5.30 MM
การทำงาน: วันที่
ขนาดเข็ม: 1.00/1.50/0.17
2813F 2813B 2806M
เครื่องรุ่น: DG2816
ขนาด: 26.00 MM
ความสูง: 5.87 MM
การทำงาน: สัปดาห์, วันที่
ขนาดเข็ม: 1.00/1.50/0.17
2816F 2816B 2816M
เครื่องรุ่น: DG3804B
ขนาด: 26.00 MM
ความสูง: 5.97 MM
การทำงาน: 4 เข็ม + 24 ชั่วโมง
ขนาดเข็ม: 1.00/1.50/2.00/0.17
3804F 3804B 3804M
เครื่องรุ่น: DG3806B
ขนาด: 26.00 MM
ความสูง: 5.87 MM
การทำงาน: 2 เข็ม, วินาที-6
ขนาดเข็ม: 1.00/1.50/0.16
3806F 3806B 3806M
เครื่องรุ่น: DG3806EB-3D
ขนาด: 26.00 MM
ความสูง: 5.87 MM
การทำงาน: Big นาที, วันที่-3
3 วง (ชั่วโมง-12, วินาที-6,
24 ชั่วโมง พระจันทร์-9)
ขนาดเข็ม: 1.00/0.16
3806EBF 3806EBB 3806EBM
เครื่องรุ่น: DG3806PB
ขนาด: 26.00 MM
ความสูง: 5.87 MM
การทำงาน: 2 เข็ม, วันที่-4
2 วง (วินาที-6, 24 ชั่วโมง พระจันทร์-9)
ขนาดเข็ม: 1.00/1.50/0.16
3806PBF 3806PBB 3806PBM
เครื่องรุ่น: DG3809
ขนาด: 26.00 MM
ความสูง: 6.12 MM
การทำงาน: 2 เข็ม, วันที่-3
เข็มวินาทีเล็ก-9
ขนาดเข็ม: 1.00/1.50/0.16
3809F 3809B 3809M
เครื่องรุ่น: DG3814
ขนาด: 29.40 MM
ความสูง: 6.42 MM
การทำงาน: 2 เข็ม inside, วันที่-8
2 วง (วินาที-4, 24 ชั่วโมง พระจันทร์-10)
ขนาดเข็ม: 1.00/1.50/0.16/0.60
3814F 3814B 3814M
เครื่องรุ่น: DG3836
ขนาด: 26.00 MM
ความสูง: 6.12 MM
การทำงาน: 3 เข็ม
3 วง (วันที่-3, สัปดาห์-9, 24 ชั่วโมง-6)
ขนาดเข็ม: 1.00/1.50/0.17/0.16
3836F 3836B 3836M
เครื่องรุ่น: DG3886B
ขนาด: 29.4.00 MM
ความสูง: 6.27 MM
การทำงาน: 3 เข็ม, วันที่-4.5
2 วง (24 ชั่วโมง-12, power-6)
ขนาดเข็ม: 1.00/1.50/0.17/0.16
3886F 3886B 3886M
เครื่องรุ่น: DG4813
ขนาด: 26.00 MM
ความสูง: 4.60 MM
การทำงาน: 3 เข็ม, วันที่
ขนาดเข็ม: 1.00/1.50/0.17
4813F 4813B 4813M
เครื่องรุ่น: ST6D
ขนาด: 26.00 MM
ความสูง: 6.00 MM
การทำงาน: 3 เข็ม, วันที่-3
ขนาดเข็ม: 0.85/1.35/0.20
ST6F ST6B ST6M
เครื่องรุ่น: ST6D-L
ขนาด: 19.40 MM
ความสูง: 5.87 MM
การทำงาน: 3 เข็ม, วันที่-3
ขนาดเข็ม: 0.85/1.35/0.20
ST6LF ST6LB ST6LM
เครื่องรุ่น: HZ2393
ขนาด: 28.00 MM
ความสูง: 6.45 MM
การทำงาน: 3 เข็ม, วันที่-4.5
3 วง (เดือน-3, 24 ชั่วโมง-6,
สัปดาห์-9)
ขนาดเข็ม: 0.90/1.50/0.25
2393F 2393B 2393M
เครื่องรุ่น: HZ2189
ขนาด: 27.40 MM
ความสูง: 4.74 MM
การทำงาน: 3 เข็ม
ขนาดเข็ม: 0.90/1.50/0.20
2189F 2189B  
เครื่องรุ่น: 2650
ขนาด: 27.00 MM
ความสูง: 4.30 MM
การทำงาน: 3 เข็ม, ไขลาน
2650 2650B  

เครื่องรุ่น: Shanghai 3LZF2 (7750 Clone)
ขนาด: 30.00 MM
ความสูง: 7.90 MM
การทำงาน: 3 เข็ม, สัปดา็ห์ วันที่, จับเวลา
ขนาดเข็ม: 120/200/25/18

 
       


คอยล์แผงเซอร์กิตแำกนไข

  Created and updated by KHHwatch group