ศูนย์รวม ถ่านนาฬิกา, สายนาฬิกา, อะไหล่นาฬิกา และ อุปกรณ์นาฬิกาในประเทศไทย
 
watch & clock spare parts
importer & exporter
 
Eng     I     Thai
 
 
สินค้า  
 
ส่วนประกอบนาฬิกา > มะยมนาฬิกา

             
     
ACY2-1
AYA5-2
ACY38-2
ACYB2
             
     
ACYB3
 
ACYA4-3
 
ACYA6-2
 
ACY71-1
             
         
ACY73-2
 
ACY79-2
       


รายละเอียด มะยมนาฬิกา
รุ่น กว้าง ขนาดปลอก ขนาดเกลียว
ACY2-1 3.0 1.6 0.9
AYA5-2 3.5 2.0 0.9
ACY38-2 4.5 2.0 0.9
ACYB3 4.5 2.0 0.9
ACYA4-3 5.0 2.0 0.9
ACYA6-2 6.0 2.5 0.9
ACY71-1 3.5 1.4 0.9
ACY73-2 4.0 1.4 0.9
ACY79-2 3.5 1.3 0.9ACRN01
Assorted Watch Crown Kit
ชุดมะยมนาฬิการวม
18 แบบ X 5 เม็ด สำหรับ
SK 6309, 7009, 4205
ORT 55840, 46941
CTZ 8200
และมะยมขนาด 3.5 mm, แกลียว 0.9 mm ทั้งสีเงินและทอง
 
       
ACT663S
Assorted Screw Type Watch Crown
ชุดมะยมนาฬิกา แบบเกลียวแสตนเลส
12 แบบ X 2 เม็ด
ACT663G
Assorted Screw Type Watch Crown
ชุดมะยมนาฬิกา แบบเกลียวแสตนเลส
ชุบทอง 3 ไมครอน
12 แบบ X 2 เม็ด

       

 

 

  Created and updated by KHHwatch group