ศูนย์รวม ถ่านนาฬิกา, สายนาฬิกา, อะไหล่นาฬิกา และ อุปกรณ์นาฬิกาในประเทศไทย
 
watch & clock spare parts
importer & exporter
 
Eng     I     Thai
 
 
สินค้า  
 
MIYOTA แกนไข ตารางเทียบ

1. 1L22, 1L32, 1L40, 1L45
2. 1L02, 1L12, 1M02, 1M12
3. 2005, 2015, 2105, 2115, 213D
4. 6L02, 6L12, 6L22, 6L32, 6M02, 6M12, 6P20, 6P21, 6P23, 6P25, 6P27, 6P29, 6P89
5. 5Y20, 5Y30
6. 5R21, 5R32
7. OS10, OS11, OS20, OS30, OS60, OS70
8. 8200, 8205, 8215


SEIKO แกนไข ตารางเทียบ

1. TAP 0.6MM: VX10, VX11
2. TAP 0.8MM: VC00, VC01, VC10, VC11
3. TAP 0.9MM: PC20, PC21
4.. TAP 0.9MM: PC22, PC23, PC32, PC33
5. Tap 0.9MM: VX50, VX51
6. TAP 0.8MM: VX12, VX32, VX33, VX42, VX43, VX82, VX83
7. TAP 0.9MM: VX12, VX32, VX33, VX42, VX43, VX82, VX83, AL32, AL82
8. TAP 0.9MM: VX3J
9. TAP 0.9MM: VD53, VD57, VD58, VD59, VD67
10. TAP 0.9MM: VD54, VD55


RONDA แกนไข ตารางเทียบ


1. 705, 775, 785
2. 751, 753, 762, 763
3. 732
4. 715
5. 505, 515
6. 1062, 1063, 1064, 1069
7. 585


ETA แกนไข ตารางเทียบ

1. 210.001
2. 210.011
3. 251.242, 251.251, 251.262, 251.272
4. 255.111, 255.411, 255.441, 255.461
5. 256.031, 256.041, 256.101, 256.111
6. 280.001, 280.002
7. 281.002, E03.001
8. 901.001, 901.005
9. 955.112, 956.112, 956.412
10. 976.001, 978.002
11. 980.003, 980.005, 980.103, 980.106, 980.153, 980.163
12. F03.111, F04.111, F05.111, F06.111
13. G10.211, G10.711
  14. G15.211

คอยล์


แผงเซอร์กิต


เครื่องนาฬิกา
  Created and updated by KHHwatch group