ศูนย์รวม ถ่านนาฬิกา, สายนาฬิกา, อะไหล่นาฬิกา และ อุปกรณ์นาฬิกาในประเทศไทย
 
watch & clock spare parts
importer & exporter
 
Eng     I     Thai
 
 
สินค้า  
 
ถ่านนาฬิกา
เรามีถ่านนาฬิกามากมาย หลากหลายขนาด, ยี่ห้อ, และ ในแพ็คต่างๆ ทั้ง Renata, Maxell, Sony, Seizaiken, Panasonic, Energizer, GP, Citizen Eco-drive และ Seiko Kinetic
RenataMaxell SonySeizaikenPanasonic EnergizerGPCapacitor
Renata Logo  
Renata Single Pack

Renata Watch Batteries
แพ็คเดี่ยว
Available in: 315, 317, 319, 321, 335, 337, 341, 346, 357, 362, 364, 371, 373, 377, 379, 380, 390, 392, 393, 394, 395, 397

Renata Hearing Aid

Renata Hearing Aid
ขนาดแพ็ค 6

Available in: ZA10, ZA13, ZA312, ZA675

 

 
Renata Lithium Single Renata Lithium Batteries
แพ็คเดี่ยว

Available in: CR1632,
CR2016, CR2025, CR2032, CR2430, CR2450N, CR2477N
Renata MP

Renata MP Batteries
ขนาดแพ็ค 10

Available in: 317, 321, 362, 364, 371, 377, 379, 394, 395

 
Maxell Logo  
Maxell Bulk

Maxell Watch Batteries
แพ็คหลุม

Available in: SR516SW, SR521SW, SR527SW, SR616SW, SR621SW, SR626SW, SR716SW, SR721SW, SR726SW, SR916SW, SR920SW, SR927SW, SR936SW, LR1120, LR1130, LR43, LR44, CR 1216, CR 1220,
CR 1616, CR 1620

Maxell Lithium Bulk

Maxell Lithium Watch Batteries
แพ็คหลุม
Available in:
CR 1216, CR 1220,
CR 1616, CR 1620,
CR 2016, CR 2025, CR 2032

Maxell Blister Maxell Watch Batteries
ขนาดแพ็ค 5

Available in: SR416SW, SR516SW, SR521SW, SR527SW, SR616SW, SR621, SR626, SR716SW, SR721W, SR721SW, SR726SW, SR916SW, SR920W, SR920SW, SR927W, SR927SW, SR936SW, SR1116SW, SR1120W, SR1120SW, SR1130W, SR1130SW, LR1120, LR1130, LR43, LR44, SR44W
Maxell Lithium Blister Maxell Lithium Watch Batteries
ขนาดแพ็ค 5

Available in:
CR 2016, CR 2025, CR 2032
Maxell Lithium Single Maxell Lithium Watch Batteries
แพ็คเดี่ยว

Available in:
CR 2016, CR 2025, CR 2032
   
Sony Logo  
Sony Single

Sony Watch Batteries
แพ็คเดี่ยว

Available in: 315, 317, 321, 362, 364, 371, 373, 377, 379

Sony Bulk Sony Watch Batteries
แพ็คหลุม

Availalble in: SR626SW
 
Sony Blister Sony Lithium Batteries
ขนาดแพ็ค 5

364, 377, 394, 395
CR 2016, CR 2025,
CR 2032, CR 2430,
CR 2450
   Seizaiken Logo  
Seizaiken Bulk Seizaiken Watch Batteries
แพ็คหลุม

Available in: SR416SW, SR516SW, SR521SW, SR527SW, SR616SW, SR621SW, SR626SW, SR716SW, SR721SW, SR726SW, SR916SW, SR920SW, SR927SW
Seizaiken Single Seizaiken Watch Batteries
แพ็คเดี่ยว

Available in: 337, 315, 317, 321, 364, 371, 377, 379
Panasonic logo  
Panasonic Blister Panasonic Lithium Batteries
ขนาดแพ็ค 5

Available in: CR 2016, CR 2025, CR 2032,
CR 2320, CR 2330,
CR 2354, CR 2412,
CR 2430, CR 2450,
CR 2477, CR 3032
Panasonic Bulk Panasonic Lithium Batteries
แพ็คหลุม

Available in: CR 1216, CR 1220, CR 1616, CR 1620, CR 2016,
CR 2025, CR 2032
Panasonic Camera Panasonic Camera Batteries
แพ็คเดี่ยว

Available in: CR123A
   
Energizer Logo        
Energizer Single Energizer Watch Batteries
แพ็คเดี่ยว

Available in: 315, 317, 319, 321, 335, 337, 341, 346, 357, 362, 364, 371, 373, 377, 379, 380, 390, 392, 393, 394, 395, 397
     
GP Logo    
GP GP Remote Batteries
ขนาดแพ็ค 5

Available in: 10A, 11A, 23A, 27A
Golden Power
Remote Batteries
ขนาดแพ็ค 5

Available in: 23S, 27S
Capacitor Logo        
Seiko Kinetic

Seiko Kinetic Capacitors
แพ็คเดี่ยว

Available in:
3023 5MZ for 5M43,5M42
3023 24R for 7M12,7M22,7M42 3023 24X for 5J22,5J23
3023 24Y for 5K21,5K22,5K23
3027 3MZ for 3M21,3M22

CTZ Ecodrive

CITIZEN Capacitors
แพ็คเดี่ยว

Available in:295.29, 295.33, 295.34, 295.38, 295.40, 295.44, 295.51, 295.55, 295.56, 205.57, 295.61, 295.63, 295.66, 295.67, 298.225

MT920, MT621, MT616, MT516, MT416

 
Casio Capacitor Casio Capacitors
แพ็คเดี่ยว

Available in: CTL 1025, CTL 1616, SML 2016
     

Case Opener
ที่เปิดฝาหลัง

Screwdrivers
ไขควง
  Created and updated by KHHwatch group