ศูนย์รวม ถ่านนาฬิกา, สายนาฬิกา, อะไหล่นาฬิกา และ อุปกรณ์นาฬิกาในประเทศไทย
 
watch & clock spare parts
importer & exporter
 
Eng     I     Thai
 
 
สินค้า  
 

ประสบการณ์ยาวนาน, สินค้าที่หลากหลาย, บริการเป็นกันเอง

ก้วงเฮงฮวดนาฬิกา ห้างหุ้นส่วนจำกัด, ก่อตั้งเมื่อปี 2519 โดย นายพัฒนพงษ์ วรวิภาพันธ์ (เฮียฮวด), เจ้าของคนปัจจุบัน
เฮียฮวดเป็นรุ่นที่สอง ที่รับช่วงต่อกิจการค้าอะไหล่นาฬิกามาจากบิดา ด้วยประสบการณ์ที่มากกว่า 60 ปีในวงการ เฮียฮวดได้สั่งสมประสบการณ์ และ ความรู้จนสามารถ เข้าใจความต้องการและบริกาำรลูกค้าได้เป็นอย่างดี

ก้วงเฮงฮวดนาฬิกา ห้างหุ้นส่วนจำกัด เองได้เปิดดำเนินการมากว่า 30 ปี ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัืทได้จัดหาอะไหล่ทั้งนาฬิกาข้อมือ แำละ นาฬิกาแขวนมาจากหลายประเทศ เช่น สวิสเซอร์แลนด์, เยอรมัน, จีน, ฮ่องกง, และ อินเดีย และด้วยชื่อเสียงที่มีมานาน, ทางบริษัทได้รับเลือกให้เป็นผู้จำหน่าย อะไหล่และอุปกรณ์นาฬิกา ที่มีชื่อเสียง คุณภาพสูงเช่น RENATA, A*F Switzerland, SEIZAIKEN Japan, และ BERGEON

บริษัทได้จัดจำหน่ายสินค้าหลายประเภท อาทิ
- ถ่านนาฬิกา
- สายนาฬิกา
- เครื่องนาฬิกาข้อมือ และ เครื่องนาฬิกาแขวน
- อุปกรณ์
- อะไหล่นาฬิกา

ทางบริษัทมีความยินดีที่จะให้บริการที่เป็นกันเองแก่ลูกค้าทั้งใน และ นอกประเทศ ด้วยประสบการณ์ที่ยาวนาน, สินค้าที่ครอบคลุมหลากหลาย, เรามั่นใจว่า เราจะสามารถนำเสนอสินค้าที่ตรงความต้องการ และ บริการอย่างมืออาชีพให้แก่ลูกค้าทุกท่าน

  Created and updated by KHHwatch group