ศูนย์รวม ถ่านนาฬิกา, สายนาฬิกา, อะไหล่นาฬิกา และ อุปกรณ์นาฬิกาในประเทศไทย
 
watch & clock spare parts
importer & exporter
 
Eng     I     Thai
 
 
สินค้า  
 
สาย Silicone
พร้อมบานพับเหล็ก
  Code: KRC
Size: 20, 22mm
Code: KRC-NAVY BLUE
Size: 20, 22mm
Code: KRT
Size: 18, 20, 22, 24mm
Code: KRT-NAVY BLUE
Size: 20, 22mm
         
   
  Code: KRP
Size: 18, 20, 22mm
Code: KR1
Size: 20, 22mm
Code: KR9
Size: 20, 22mm
 
         
     
  Code: KRB
Size: 20mm
Code: KRB-PINK
Size: 20mm
   
         
         
 
  Code: KRL
Size: 18, 20, 22, 24mm
Code: KRL-NAVY BLUE
Size: 20, 22, 24mm
Code: KRL-WHITE
Size: 20, 22mm
Code: KRL-YELLOW
Size: 20, 22mm
         
   
  Code: KRL-RED
Size: 20, 22mm
Code: KRL-ORANGE
Size: 20, 22mm
Code: KRL-BROWN
Size: 20mm
 
         
 
  Code: KRX
Size: 18, 20, 22, 24mm
Code: KRX-NAVY BLUE
Size: 20, 22, 24mm
Code: KRX-WHITE
Size: 20, 22mm
Code: KRX-YELLOW
Size: 20, 22mm
         
 
  Code: KRX-RED
Size: 20, 22mm
Code: KRX-ORANGE
Size: 20, 22mm
Code: KRX-BROWN
Size: 20mm
Code: KRX-BLUE
Size: 20mm
         
     
  Code: KRX-PINK
Size: 18, 20 mm
Code: KRX2
Size: 20, 22mm
   
       
     
  Code: KRN (หัวโค้ง)
Size: 20 mm
Code: KRN (หัวโค้ง)
Size: 20 mm
   
         
สาย Silicone
หัวเข็มขัด
   
  Code: HRX
Size: 20 mm
Code: HPN
Size: 24 mm
   
         
สาย Silicone
เย็บด้ายสี
    Code: HR1-ORANGE
Size: 22 mm
Code: HR1-RED
Size: 22 mm
Code: HR1-YELLOW
Size: 22 mm
         
   
  Code: HR1-L GREEN
Size: 22 mm
Code: HR1-L BLUE
Size: 22 mm
Code: HR1-WHITE
Size: 22 mm
 
         
   
    Code: HRP-RED
Size: 20 mm
Code: HRP-ORANGE
Size: 20 mm
 
 
 

ZCB Brn
สายหนัง

SRYH20C
สายยาง


สปริงหูที่กดสปริง


ที่รองตัดสาย

  Created and updated by KHHwatch group