ศูนย์รวม ถ่านนาฬิกา, สายนาฬิกา, อะไหล่นาฬิกา และ อุปกรณ์นาฬิกาในประเทศไทย
 
watch & clock spare parts
importer & exporter
 
Eng     I     Thai
 
 
สินค้า  
 
เครื่องนาฬิกา > SEIKO

     
เครื่องรุ่น: AL32
ขนาด: 22.0 X 22.5 mm
การทำงาน: 3 เข็ม, วันที่
ขนาดเข็ม: 70/120/17
ถ่าน: 377
ST6M
เครื่องรุ่น: AL33
ขนาด: 22.0 X 22.5 mm
การทำงาน: 3 เข็ม, สัปดาห์, วันที่
ขนาดเข็ม: 70/120/17
ถ่าน: 377
2816M

เครื่องรุ่น: AL35
ขนาด: 15.3 X 18.2 mm
ความสูง: 2.99 mm
การทำงาน: 3 เข็ม
ขนาดเข็ม: 70/120/17
ถ่าน: 377

เครื่องรุ่น: AL82
ขนาด: 16.3 X 18.2 mm
การทำงาน: 3 เข็ม, วันที่
ขนาดเข็ม: 70/120/17
ถ่าน: 377
ST6M
เครื่องรุ่น: AL83
ขนาด: 16.3 X 18.2 mm
การทำงาน: 3 เข็ม, สัปดาห์, วันที่
ขนาดเข็ม: 70/120/17
ถ่าน: 377
2816M
เครื่องรุ่น: PC10
ขนาด: 13.0 X 15.55 mm
ความสูง: 3.15 mm
การทำงาน: 2 เข็ม
ขนาดเข็ม: 70/120/17
ถ่าน: 379
เครื่องรุ่น: PC11
ขนาด: 13.0 X 15.55 mm
ความสูง: 3.15 mm
การทำงาน: 3 เข็ม
ขนาดเข็ม: 70/120/17
ถ่าน: 379
เครื่องรุ่น: PC21
ขนาด: 13.11 X 18.2 mm
ความสูง: 3.15 mm
การทำงาน: 3 เข็ม
ขนาดเข็ม: 70/120/17
ถ่าน: 377
เครื่องรุ่น: VC00
ขนาด: 10.8 X 14.5 mm
ความสูง: 2.38 mm
การทำงาน: 2 เข็ม
ขนาดเข็ม: 65/110
ถ่าน: 379
เครื่องรุ่น: VC01
ขนาด: 10.8 X 14.5 mm
ความสูง: 2.38 mm
การทำงาน: 3 เข็ม
ขนาดเข็ม: 65/110/20
ถ่าน: 379
เครื่องรุ่น: VC10
ขนาด: 13.0 X 15.55 mm
ความสูง: 2.38 mm
การทำงาน: 2 เข็ม
ขนาดเข็ม: 65/110
ถ่าน: 379
เครื่องรุ่น: VC11
ขนาด: 13.0 X 15.55 mm
ความสูง: 2.38 mm
การทำงาน: 3 เข็ม
ขนาดเข็ม: 65/110/20
ถ่าน: 379
เครื่องรุ่น: VD54
ขนาด: 26.0 X 29.5 mm
ความสูง: 3.97mm
การทำงาน: 3 เข็ม, วันที่
ขนาดเข็ม: 65/110/20/20
ถ่าน: 371
 
เครื่องรุ่น: VD57
ขนาด: 26.0 X 29.5 mm
ความสูง: 4.57 mm
การทำงาน: 3 เข็ม, วันที่
ขนาดเข็ม: 65/110/20/20
ถ่าน: 371
เครื่องรุ่น: VJ20
ขนาด: 15.3 X 18.2 mm
ความสูง: 2.28 mm
การทำงาน: 2 เข็ม
ขนาดเข็ม: 70/120
ถ่าน: 364
เครื่องรุ่น: VJ21
ขนาด: 15.3 X 18.2 mm
ความสูง: 2.28 mm
การทำงาน: 3 เข็ม
ขนาดเข็ม: 70/120/17
ถ่าน: 364
เครื่องรุ่น: VJ22
ขนาด: 15.3 X 18.2 mm
ความสูง: 2.71 mm
การทำงาน: 3 เข็ม, วันที่
ขนาดเข็ม: 70/120/17
ถ่าน: 364
ST6M
เครื่องรุ่น: VJ23
ขนาด: 15.3 X 18.2 mm
ความสูง: 2.94 mm
การทำงาน: 3 เข็ม, สัปดาห์, วันที่
ขนาดเข็ม: 70/120/17
ถ่าน: 364
2816M
เครื่องรุ่น: VJ32
ขนาด: 21.3 X 22.6 mm
ความสูง: 2.71 mm
การทำงาน: 3 เข็ม, วันที่
ขนาดเข็ม: 70/120/17
ถ่าน: 364
4813M
เครื่องรุ่น: VJ33
ขนาด: 21.3 X 22.6 mm
ความสูง: 2.94 mm
การทำงาน: 3 เข็ม, วันที่
ขนาดเข็ม: 70/120/17
ถ่าน: 364
2816M
เครื่องรุ่น: VX00
ขนาด: 10.8 X 13.75 MM
ความสูง: 2.09 MM
การทำงาน: 2 เข็ม
ขนาดเข็ม: 45/90
ถ่าน: 317
เครื่องรุ่น: VX01
ขนาด: 10.8 X 13.75 MM
ความสูง: 2.19 MM
การทำงาน: 3 เข็ม
ขนาดเข็ม: 65/110/20
ถ่าน: 317
เครื่องรุ่น: VX10
ขนาด: 13.0 X 15.55 MM
ความสูง: 2.19 MM
การทำงาน: 2 เข็ม
ขนาดเข็ม: 45/90
ถ่าน: 379
เครื่องรุ่น: VX11
ขนาด: 13.0 X 15.55 MM
ความสูง: 2.49 MM
การทำงาน: 3 เข็ม
ขนาดเข็ม: 65/110/20
ถ่าน: 379
เครื่องรุ่น: VX32
ขนาด: 21.5 X 24.0 MM
ความสูง: 2.62 MM
การทำงาน: 3 เข็ม, วันที่
ขนาดเข็ม: 65/110/20
ถ่าน: 371
4813M
เครื่องรุ่น: VX33
ขนาด: 21.5 X 24.0 MM
ความสูง: 2.98 MM
การทำงาน: 3 เข็ม, สัปดาห์, วันที่
ขนาดเข็ม: 65/110/20
ถ่าน: 371
2816M
เครื่องรุ่น: VX36
ขนาด: 21.5 X 24.0 MM
ความสูง: 2.98 MM
การทำงาน: 2 เข็ม
2 eyes (วันที่-3, สัปดาห์-9)
ขนาดเข็ม: 65/110/20/20
ถ่าน: 371

เครื่องรุ่น: VX3J
ขนาด: 21.5 X 24.0 MM
ความสูง: 3.05 MM
การทำงาน: 3 เข็ม
3 eyes (วันที่-3, 24 ชั่วโมง-6, สัปดาห์-9)
ขนาดเข็ม: 65/110/20/20
ถ่าน: 371

เครื่องรุ่น: VX3K
ขนาด: 21.5 X 24.0 MM
ความสูง: 2.62 MM
การทำงาน: 2 เข็ม, วันที่
ขนาดเข็ม: 65/110
ถ่าน: 371
เครื่องรุ่น: VX3L
ขนาด: 21.5 X 24.0 MM
ความสูง: 3.05 MM
การทำงาน: 3 เข็ม
3 eyes (วันที่-2, 24 ชั่วโมง-6, สัปดาห์-10)
ขนาดเข็ม: 65/110/20/20
ถ่าน: 371
เครื่องรุ่น: VX42
ขนาด: 23.5 X 26.4 MM
ความสูง: 2.62 MM
การทำงาน: 3 เข็ม, วันที่
ขนาดเข็ม: 65/110/20
ถ่าน: 371
4813M
เครื่องรุ่น: VX43
ขนาด: 23.5 X 26.4 MM
ความสูง: 2.92 MM
การทำงาน: 3 เข็ม, สัปดาห์, วันที่
ขนาดเข็ม: 65/110/20
ถ่าน: 371
2816M
เครื่องรุ่น: VX50
ขนาด: 15.3 X 18.2 MM
ความสูง: 2.16 MM
การทำงาน: 2 เข็ม
ขนาดเข็ม: 65/110
ถ่าน: 364
เครื่องรุ่น: VX51
ขนาด: 15.3 X 18.2 MM
ความสูง: 2.3 MM
การทำงาน: 3 เข็ม
ขนาดเข็ม: 65/110/20
ถ่าน: 364
เครื่องรุ่น: VX82
ขนาด: 15.7 X 17.8 MM
ความสูง: 2.75 MM
การทำงาน: 3 เข็ม, วันที่
ขนาดเข็ม: 65/110/20
ถ่าน: 364
4813M
เครื่องรุ่น: VX83
ขนาด: 15.7 X 17.8 MM
ความสูง: 3.11 MM
การทำงาน: 3 เข็ม, สัปดาห์, วันที่
ขนาดเข็ม: 65/110/20
ถ่าน: 364
2816M

เครื่องรุ่น: Y120
ขนาด: 15.3 X 17.8 MM
ความสูง: 2.99 MM
การทำงาน: 2 เข็ม
ขนาดเข็ม: 65/110
ถ่าน: 377

เครื่องรุ่น: Y121
ขนาด: 15.3 X 17.8 MM
ความสูง: 2.99 MM
การทำงาน: 3 เข็ม
ขนาดเข็ม: 65/110/20
ถ่าน: 377

เครื่องรุ่น: YM62
ขนาด: 24.0 X 27.6 MM
ความสูง: 3.7 MM
การทำงาน: 3 เข็ม, วันที่
3 eyes (ปลุก-6, เข็มวินาทีเล็ก-9,
chrono นาที-12)
ขนาดเข็ม: 65/110/20/20
ถ่าน: 395

< Previous            Next >


คอยล์แผงเซอร์กิตแำกนไข

  Created and updated by KHHwatch group