ศูนย์รวม ถ่านนาฬิกา, สายนาฬิกา, อะไหล่นาฬิกา และ อุปกรณ์นาฬิกาในประเทศไทย
 
watch & clock spare parts
importer & exporter
 
Eng     I     Thai
 
 
สินค้า  
 
เครื่องนาฬิกา > RONDA

     
เครื่องรุ่น: 505
ขนาด: 23.3 X 23.3 mm
ความสูง: 3.00 mm
การทำงาน: 3 เข็ม, วันที่
ขนาดเข็ม: 70/120/20
Battery: 371
ST6M
เครื่องรุ่น: 507
ขนาด: 23.3 X 23.3 mm
ความสูง: 3.00 mm
การทำงาน: 3 เข็ม, สัปดาห์, วันที่
ขนาดเข็ม: 70/120/20
Battery: 371
2816M

เครื่องรุ่น: 515
ขนาด: 25.6 X 25.6 mm
ความสูง: 3.00 mm
การทำงาน: 3 เข็ม, วันที่
ขนาดเข็ม: 70/120/20
Battery: 371

ST6M
เครื่องรุ่น: 517
ขนาด: 25.6 X 25.6 mm
ความสูง: 3.00 mm
การทำงาน: 3 เข็ม, สัปดาห์, วันที่
ขนาดเข็ม: 70/120/20
Battery: 371
2816M
เครื่องรุ่น: 585
ขนาด: 19.4 X 19.4 mm
ความสูง: 3.00 mm
การทำงาน: 3 เข็ม, วันที่
ขนาดเข็ม: 70/120/20
Battery: 362
ST6M
เครื่องรุ่น: 705
ขนาด: 23.3 X 23.3 mm
ความสูง: 2.50 mm
การทำงาน: 3 เข็ม, วันที่
ขนาดเข็ม: 70/120/20
Battery: 371
ST6M
เครื่องรุ่น: 715
ขนาด: 25.6 X 25.6 mm
ความสูง: 2.55 mm
การทำงาน: 3 เข็ม, วันที่
ขนาดเข็ม: 70/120/20
Battery: 371
ST6M
เครื่องรุ่น: 732
ขนาด: 9.0 X 13.5mm
ความสูง: 1.95 mm
การทำงาน: 2 เข็ม
ขนาดเข็ม: 40/80
Battery: 317
เครื่องรุ่น: 751
ขนาด: 13.0 X 15.15 mm
ความสูง: 2.5 mm
การทำงาน: 2 เข็ม
ขนาดเข็ม: 70/120
Battery: 379
เครื่องรุ่น: 753
ขนาด: 13.0 X 15.15 mm
ความสูง: 2.5 mm
การทำงาน: 2 เข็ม
ขนาดเข็ม: 70/120/20
Battery: 379
เครื่องรุ่น: 762
ขนาด: 15.3 X 17.8 mm
ความสูง: 2.5 mm
การทำงาน: 2 เข็ม
ขนาดเข็ม: 70/120/20
Battery: 364
เครื่องรุ่น: 763
ขนาด: 15.3 X 17.8 mm
ความสูง: 2.5 mm
การทำงาน: 3 เข็ม
ขนาดเข็ม: 70/120/20
Battery: 364
เครื่องรุ่น: 775
ขนาด: 17.2 X 17.2 mm
ความสูง: 2.5 mm
การทำงาน: 3 เข็ม, วันที่
ขนาดเข็ม: 70/120/20
Battery: 364
ST6M
เครื่องรุ่น: 785
ขนาด: 19.4 X 19.4 mm
ความสูง: 2.5 mm
การทำงาน: 3 เข็ม, วันที่
ขนาดเข็ม: 70/120/20
Battery: 362
ST6M
เครื่องรุ่น: 1062
ขนาด: 15.3 X 17.8 mm
ความสูง: 1.9 mm
การทำงาน: 2 เข็ม
ขนาดเข็ม: 70/120/20
Battery: 321
เครื่องรุ่น: 1063
ขนาด: 15.3 X 17.8 mm
ความสูง: 1.9 mm
การทำงาน: 3 เข็ม
ขนาดเข็ม: 70/120/20
Battery: 321
เครื่องรุ่น: 1064
ขนาด: 15.3 X 17.8 mm
ความสูง: 1.9 mm
การทำงาน: 2 เข็ม
1 eye (เข็มวินาทีเล็ก-6)
ขนาดเข็ม: 70/120/20
Battery: 321
เครื่องรุ่น: 1069
ขนาด: 15.3 X 17.8 mm
ความสูง: 2.3 mm
การทำงาน: 2 เข็ม
1 eye (เข็มวินาทีเล็ก-6)
ขนาดเข็ม: 70/120/20
Battery: 321
เครื่องรุ่น: 5030D
ขนาด: 28.6 X 28.6 mm
ความสูง: 4.40 mm
การทำงาน: 3 เข็ม, วันที่
3 วง (เข็มวินาทีเล็ก-3, 12 ชั่วโมง-6
Chrono นาที-9 )

Battery: 395
< Previous            Next >


คอยล์แผงเซอร์กิตแำกนไข

  Created and updated by KHHwatch group