ศูนย์รวม ถ่านนาฬิกา, สายนาฬิกา, อะไหล่นาฬิกา และ อุปกรณ์นาฬิกาในประเทศไทย
 
watch & clock spare parts
importer & exporter
 
Eng     I     Thai
 
 
สินค้า  
 
เครื่องนาฬิกา > MIYOTA      

เครื่องรุ่น: 1L02
ขนาด: 17.4 X 18.2 mm
ความสูง: 2.94 mm
การทำงาน: 3 เข็ม, สัปดาห์, วันที่
ขนาดเข็ม: 70/120/17
ถ่าน: 364

2816M
เครื่องรุ่น: 1L12
ขนาด: 17.4 X 18.2 mm
ความสูง: 2.71 mm
การทำงาน: 3 เข็ม, วันที่
ขนาดเข็ม: 70/120/17
ถ่าน: 364
ST6M
เครื่องรุ่น: 1L22
ขนาด: 15.3 X 18.2 mm
ความสูง: 2.15 mm
การทำงาน: 2 เข็ม
ขนาดเข็ม: 70/120/17
ถ่าน: 364
เครื่องรุ่น: 1L32
ขนาด: 15.3 X 18.2 mm
ความสูง: 2.28 mm
การทำงาน: 3 เข็ม
ขนาดเข็ม: 70/120/17
ถ่าน: 364
เครื่องรุ่น: 1L40
ขนาด: 15.3 X 18.2 mm
ความสูง: 2.93 mm
การทำงาน: 2 เข็ม, เข็มวินาทีเล็ก-6
ขนาดเข็ม: 70/120/17
ถ่าน: 364
DB1800M
เครื่องรุ่น: 1L45
ขนาด: 15.3 X 18.2 mm
ความสูง: 2.93 mm
การทำงาน: 2 เข็ม, เข็มวินาทีเล็ก-6
ขนาดเข็ม: 70/120/17
ถ่าน: 364
DB1800M
เครื่องรุ่น: 1M02
ขนาด: 23.7 X 23.7 mm
ความสูง: 2.94 mm
การทำงาน: 3 เข็ม, สัปดาห์, วันที่
ขนาดเข็ม: 70/120/17
ถ่าน: 364
2816M
เครื่องรุ่น: 1M12
ขนาด: 23.7 X 23.7 mm
ความสูง: 2.71 mm
การทำงาน: 3 เข็ม, วันที่
ขนาดเข็ม: 70/120/17
ถ่าน: 364
ST6M
เครื่องรุ่น: 2005
ขนาด: 16.3 X 18.2 mm
ความสูง: 4.15 mm
การทำงาน: 3 เข็ม, สัปดาห์, วันที่
ขนาดเข็ม: 70/120/17
ถ่าน: 377
2816M
เครื่องรุ่น: 2015
ขนาด: 15.3 X 18.2 mm
ความสูง: 4.15 mm
การทำงาน: 3 เข็ม, วันที่
ขนาดเข็ม: 70/120/17
ถ่าน: 377
ST6M
เครื่องรุ่น: 2025
ขนาด: 15.3 X 18.2 mm
ความสูง: 3.15 mm
การทำงาน: 2 เข็ม
ขนาดเข็ม: 70/120
ถ่าน: 377
3809M
เครื่องรุ่น: 2035
ขนาด: 15.3 X 18.2 mm
ความสูง: 3.15 mm
การทำงาน: 3 เข็ม
ขนาดเข็ม: 70/120/17
ถ่าน: 377
3814M
เครื่องรุ่น: 2105
ขนาด: 23.7 X 23.7 mm
ความสูง: 4.15 mm
การทำงาน: 3 เข็ม, สัปดาห์, วันที่
ขนาดเข็ม: 70/120/17
ถ่าน: 377
2816M
เครื่องรุ่น: 2115
ขนาด: 23.7 X 23.7 mm
ความสูง: 4.15 mm
การทำงาน: 3 เข็ม, วันที่
ขนาดเข็ม: 70/120/17
ถ่าน: 377
ST6M
เครื่องรุ่น: 2S60
ขนาด: 23.7 X 23.7 mm
ความสูง: 4.15 mm
การทำงาน: 3 เข็ม, วันที่
ขนาดเข็ม: 70/120/17
ถ่าน: CR2012
4813M
เครื่องรุ่น: 4S20
ขนาด: 9.9 X 9.9 MM
ความสูง: 2.95 MM
การทำงาน: 2 เข็ม
ขนาดเข็ม: 40/80
ถ่าน: 335
เครื่องรุ่น: 5R21
ขนาด: 9.0 X 13.2 MM
ความสูง: 1.90 MM
การทำงาน: 2 เข็ม
ขนาดเข็ม: 40/80
ถ่าน: 337
เครื่องรุ่น: 5R32
ขนาด: 9.0 X 13.2 MM
ความสูง: 1.90 MM
การทำงาน: 3 เข็ม
ขนาดเข็ม: 65/100/17
ถ่าน: 337
เครื่องรุ่น: 5Y20
ขนาด: 13.0 X 15.75 MM
ความสูง: 2.54 MM
การทำงาน: 2 เข็ม
ขนาดเข็ม: 65/100
ถ่าน: 379
เครื่องรุ่น: 5Y30
ขนาด: 13.0 X 15.75 MM
ความสูง: 2.54 MM
การทำงาน: 3 เข็ม
ขนาดเข็ม: 65/100
ถ่าน: 379
เครื่องรุ่น: 6L02
ขนาด: 15.3 X 18.2 MM
ความสูง: 3.3 MM
การทำงาน: 3 เข็ม, สัปดาห์, วันที่
ขนาดเข็ม: 70/120/17
ถ่าน: 364
2816M
เครื่องรุ่น: 6L12
ขนาด: 15.3 X 18.2 MM
ความสูง: 3.07 MM
การทำงาน: 3 เข็ม, วันที่
ขนาดเข็ม: 70/120/17
ถ่าน: 364
4813M
เครื่องรุ่น: 6L22
ขนาด: 15.3 X 18.2 MM
ความสูง: 2.55 MM
การทำงาน: 2 เข็ม
ขนาดเข็ม: 70/120
ถ่าน: 364
เครื่องรุ่น: 6L32
ขนาด: 15.3 X 18.2 MM
ความสูง: 2.55 MM
การทำงาน: 3 เข็ม
ขนาดเข็ม: 70/120/17
ถ่าน: 364
เครื่องรุ่น: 6L40
ขนาด: 15.3 X 18.2 MM
ความสูง: 3.2 MM
การทำงาน: 2 เข็ม, เข็มวินาทีเล็ก-6
ขนาดเข็ม: 70/120/17
ถ่าน: 364
DB1800M
เครื่องรุ่น: 6L45
ขนาด: 15.3 X 18.2 MM
ความสูง: 3.2 MM
การทำงาน: 2 เข็ม, เข็มวินาทีเล็ก-6
ขนาดเข็ม: 70/120/17
ถ่าน: 364
DB1800M
เครื่องรุ่น: 6M02
ขนาด: 23.7 X 23.7 MM
ความสูง: 3.3 MM
การทำงาน: 3 เข็ม, สัปดาห์, วันที่
ขนาดเข็ม: 70/120/17
ถ่าน: 364
2816M
เครื่องรุ่น: 6M12
ขนาด: 23.7 X 23.7 MM
ความสูง: 3.3 MM
การทำงาน: 3 เข็ม, วันที่
ขนาดเข็ม: 70/120/17
ถ่าน: 364
4813M
เครื่องรุ่น: 6P23
ขนาด: 23.7 X 23.7 MM
ความสูง: 3.45 MM
การทำงาน: 3 เข็ม
2 วง (24 ชั่วโมง-6, วันที่-12)
ขนาดเข็ม: 70/120/17/17
ถ่าน: 364
เครื่องรุ่น: 6P25
ขนาด: 23.7 X 23.7 MM
ความสูง: 3.45 MM
การทำงาน: 3 เข็ม
2 วง (วันที่-3, สัปดาห์-9)
ขนาดเข็ม: 70/120/17/17
ถ่าน: 364
 
เครื่องรุ่น: 6P27
ขนาด: 23.7 X 23.7 MM
ความสูง: 3.45 MM
การทำงาน: 3 เข็ม
(24 ชั่วโมง-6, สัปดาห์-9, วันที่-12)
ขนาดเข็ม: 70/120/17/17
ถ่าน: 364
เครื่องรุ่น: 6P29
ขนาด: 23.7 X 23.7 MM
ความสูง: 3.45 MM
การทำงาน: 3 เข็ม
ขนาดเข็ม: 70/120/17/17
3 วง (วันที่-3, 24 ชั่วโมง-6, สัปดาห์-9)
ถ่าน: 364
เครื่องรุ่น: 6P89
ขนาด: 23.7 X 23.7 MM
ความสูง: 3.45 MM
การทำงาน: 3 เข็ม, Month
3 วง (24 ชั่วโมง-6, สัปดาห์-9, วันที่-12)
ขนาดเข็ม: 70/120/17/17
ถ่าน: 364
เครื่องรุ่น: GL00
ขนาด: 16.1 X 18.2 MM
ความสูง: 2.94 MM
การทำงาน: 3 เข็ม, สัปดาห์, วันที่
ขนาดเข็ม: 70/120/17
ถ่าน: 364
2816M
เครื่องรุ่น: GL10
ขนาด: 16.1 X 18.2 MM
ความสูง: 2.71 MM
การทำงาน: 3 เข็ม, วันที่
ขนาดเข็ม: 70/120/17
ถ่าน: 364
4813M
เครื่องรุ่น: GL20
ขนาด: 15.2 X 18.2 MM
ความสูง: 2.28 MM
การทำงาน: 2 เข็ม
ขนาดเข็ม: 70/120
ถ่าน: 364
เครื่องรุ่น: GL30
ขนาด: 15.2 X 18.2 MM
ความสูง: 2.28 MM
การทำงาน: 2 เข็ม
ขนาดเข็ม: 70/120/17
ถ่าน: 364
เครื่องรุ่น: GM00
ขนาด: 23.7 X 23.7 MM
ความสูง: 2.94 MM
การทำงาน: 3 เข็ม, สัปดาห์, วันที่
ขนาดเข็ม: 70/120/17
ถ่าน: 364
2816M
เครื่องรุ่น: GM10
ขนาด: 23.7 X 23.7 MM
ความสูง: 2.71 MM
การทำงาน: 3 เข็ม, วันที่
ขนาดเข็ม: 70/120/17
ถ่าน: 364
4813M
เครื่องรุ่น: OS10
ขนาด: 30.8 X 30.8 MM
ความสูง: 4.13 MM
การทำงาน: 3 เข็ม, วันที่
3 วง (เข็มวินาทีเล็ก-6, chrono ชั่วโมง-9,
chrono นาที-12)
ขนาดเข็ม: 70/120/17/26
ถ่าน: 395
เครื่องรุ่น: OS20
ขนาด: 30.8 X 30.8 MM
ความสูง: 4.13 MM
การทำงาน: 3 เข็ม, วันที่
3 วง (24 ชั่วโมง-3, เข็มวินาทีเล็ก-6,
chrono นาที-9)
ขนาดเข็ม: 70/120/17/26
ถ่าน: 395
เครื่องรุ่น: OS60
ขนาด: 30.8 X 30.8 MM
ความสูง: 4.68 MM
การทำงาน: 3 เข็ม, วันที่
3 วง (เข็มวินาทีเล็ก-6, chrono ชั่วโมง-9,
chrono นาที-12)
ขนาดเข็ม: 70/120/17/26
ถ่าน: 395
เครื่องรุ่น: FS00
ขนาด: 22.0 X 23.8 MM
ความสูง: 4.13 MM
การทำงาน: 3 เข็ม, วันที่
3 วง (chrono ชั่วโมง-2, เข็มวินาทีเล็ก-6,
chrono นาที-10)
ถ่าน: 377
เครื่องรุ่น: FS01
ขนาด: 22.0 X 23.8 MM
ความสูง: 4.13 MM
การทำงาน: 3 เข็ม, วันที่
3 วง (chrono ชั่วโมง-2, เข็มวินาทีเล็ก-6,
chrono นาที-10)
ถ่าน: 377
เครื่องรุ่น: FS20
ขนาด: 22.0 X 23.8 MM
ความสูง: 5.10 MM
การทำงาน: 3 เข็ม, วันที่
3 วง (chrono ชั่วโมง-3, เข็มวินาทีเล็ก-6,
chrono นาที-9)
ถ่าน: 377
เครื่องรุ่น: FS21
ขนาด: 22.0 X 23.8 MM
ความสูง: 5.10 MM
การทำงาน: 3 เข็ม, วันที่
3 วง (chrono ชั่วโมง-3, เข็มวินาทีเล็ก-6,
chrono นาที-9)
ถ่าน: 377


คอยล์แผงเซอร์กิตแำกนไข

  Created and updated by KHHwatch group