ศูนย์รวม ถ่านนาฬิกา, สายนาฬิกา, อะไหล่นาฬิกา และ อุปกรณ์นาฬิกาในประเทศไทย
 
watch & clock spare parts
importer & exporter
 
Eng     I     Thai
 
 
สินค้า  
 
ส่วนประกอบนาฬิกา > แก้วและพลาสติก

     
  รายละเอียด รหัส ขนาด ความหนา
แก้วบาง
GFT10 16.0 ~ 40.0mm เพิ่มทีละ 0.5mm


1.0 mm
แก้วริมเงา
GFT13
GFT13 for CTZ
GFT15
GFT20
GFT25
GFT30

16.0 ~ 40.0mm เพิ่มทีละ 0.5mm
16.3, 16.8, 17.3, 17.8 ~ 33.3mm
16.0 ~ 40.0mm เพิ่มทีละ 0.5mm
16.0 ~ 40.0mm เพิ่มทีละ 0.5mm
16.0 ~ 40.0mm เพิ่มทีละ 0.5mm
26.0 ~ 36.5mm เพิ่มทีละ 0.5mm
1.3 mm
1.3 mm
1.5 mm
2.0 mm
2.5 mm
3.0 mm
แก้วโค้งใส
GDD10
GDD20
16.0 ~ 40.0mm เพิ่มทีละ 0.5mm
27.0 ~ 36.0mm เพิ่มทีละ 0.5mm

1.0 mm
2.0 mm


แก้วเลนส์
GSD 16.0 ~ 40.0mm เพิ่มทีละ 0.5mm  


แก้วสำหรับ RLX Style
มีทั้งเนื้อธรรมดา และ ซัพไฟร์
GRLX King size 30.4mm
Medim size 29.4mm
Lady size 21.4mm
 


แก้วสำหรับ RD Style GRD 25.5 X 19.2 mm
26.5 X 19.2 mm
 


สโนลอย สำหรับ MD Style PMD Outter X Inner
33.9 X 32.6 mm
34.0 X 32.4 mm
34.0 X 32.5 mm
34.1 X 32.4 mm
34.1 X 32.5 mm

3.4 mm


สโนลอย สำหรับ
MD 8223 Style
PMD8223 31.0 mm 3.4 mm


สโนลอย สำหรับ RLX Style
PRLX สำหรับรุ่น 1500, 15000, 1601, 1680, 5513, 6694, 6900 and others  


สโนลอย สำหรับ OMG Style POMG ขอบนอก X ขอบใน
29.6 X 28.5 mm
30.6 X 29.6 mm
30.7 X 29.6 mm
31.6 X 30.5 mm
31.6 X 30.6 mm
33.0 X 31.5 mm
 


สโนลอย AF พร้อมขอบ
(Swiss Material)
PAF 27.0 ~ 33.0mm เพิ่มทีละ 0.1mm  


สโนลอย สำหรับ
Swatch Chrono
PSWTH1 34.7mm  


สโนลอย สำหรับ
Swatch Irony Medium
PSWTH2 29.2mm  

  Created and updated by KHHwatch group