ศูนย์รวม ถ่านนาฬิกา, สายนาฬิกา, อะไหล่นาฬิกา และ อุปกรณ์นาฬิกาในประเทศไทย
 
watch & clock spare parts
importer & exporter
 
Eng     I     Thai
 
 
สินค้า  
 
เครื่องนาฬิกาแขวน รหัส รายละเอียด ขนาด ความยาวแกน
           
M-JP01 เครื่องนาฬิกาแขวน ญี่ปุ่น
เดินกระตุก
5.6 X 5.6 CM 14 MM
M-JP0S เครื่องนาฬิกาแขวน ญี่ปุ่น
เดินเรียบ
5.6 X 5.6 CM 14 MM
M-JP0W เครื่องนาฬิกาแขวน ญี่ปุ่น
ไม่มีเกลียว
เดินกระตุก

5.6 X 5.6 CM 9.5 MM
M-JP0ES เครื่องนาฬิกาแขวน ญี่ปุ่น
ไม่มีเกลียว - สั้นมาก
เดินกระตุก
5.6 X 5.6 CM 4.6 MM
M-JP0L เครื่องนาฬิกาแขวน ญี่ปุ่น
แกนยาว
เดินกระตุก
5.6 X 5.6 CM 17.5 MM
M-TW01 เครื่องนาฬิกาแขวน ไต้หวัน
เดินกระตุก
5.6 X 5.6 CM 14 MM
M-TW0S เครื่องนาฬิกาแขวน ไต้หวัน
เดินเรียบ
5.6 X 5.6 CM 14 MM
M-TW0W เครื่องนาฬิกาแขวน ไต้หวัน
ไม่มีเกลียว
เดินกระตุก
5.6 X 5.6 CM 9.5 MM
M-TW0L เครื่องนาฬิกาแขวน ไต้หวัน
แกนยาว
เดินกระตุก
5.6 X 5.6 CM 19.5 MM
M-TW0P เครื่องนาฬิกาแขวน ไต้หวัน
ลูกตุ้ม
เดินกระตุก
  14 MM
M-CN01 เครื่องนาฬิกาแขวน จีน
เดินกระตุก
5.6 X 5.6 CM 12.2 MM
M-CN0S เครื่องนาฬิกาแขวน จีน
เดินเรียบ
5.6 X 5.6 CM 12.2 MM
M-CN0L เครื่องนาฬิกาแขวน จีน
แกนยาว
เดินกระตุก
5.6 X 5.6 CM 19.5 MM
M-CN0P เครื่องนาฬิกาแขวน จีน
ลูกตุ้ม
เดินกระตุก
5.6 X 5.6 CM 12.2 MM
M-CN0PL เครื่องนาฬิกาแขวน จีน
แกนยาว ลูกตุ้ม
เดินกระตุก
5.6 X 5.6 CM 17.5 MM
           
  Created and updated by KHHwatch group