ศูนย์รวม ถ่านนาฬิกา, สายนาฬิกา, อะไหล่นาฬิกา และ อุปกรณ์นาฬิกาในประเทศไทย
 
watch & clock spare parts
importer & exporter
 
Eng     I     Thai
 
 
สินค้า  
 
MIYOTA แผงเซอร์กิต ตารางเทียบ
1. 1L22
2. 1L32, 1L02, 1L12, 1L40, 1L45, 1M02, 1M12
3. 2005, 2015, 2025, 2035, 2105, 2115
4. 6L22
5. 6L02, 6L12, 6L32, 6M02, 6M12
6. 6P20, 6P21, 6P23, 6P25, 6P27, 6P29, 6P89
7. FS00, FS01, FS10, FS11, FS20, FS21
8. OS10, OS11, OS20, OS30, OS60, OS70
9. OS80
  10. GL20, GL30, GL00, GL10, GM00, GM10
  11. 6P20, 6P21, 6P23, 6P25, 6P27, 6P29


SEIKO แผงเซอร์กิต ตารางเทียบ
1. VX10
2. VX11
3. VX50, 7N00
4. VX12, VX32, VX33, VX51, 7N01, VX42, 7N42, VX43, 7N43, VX82, 7N82 VX83, 7N83
5. YL60
6. YL61


RONDA แผงเซอร์กิต ตารางเทียบ
1. 1062
2. 1063, 1064, 1069
3. 505, 505, 515, 517
4. 585, 705, 715, 775, 785
5. 732
6. 751
7. 753
8. 762
9. 763


ETA แผงเซอร์กิต ตารางเทียบ
1. 251.262
2. 251.272
3. 255.111, 255.121, 255.122, 255,411, 255,421, 255.461
4. 255.431, 255.441
5. 256.031, 256.041
6. 256.101, 256.111, 256.461
7. 280.002
8. E03.001
9. 901.001, 901.005
10. 955.112,955.114, 955.412, 955.414
11. 956.412, 956.414
12. 956.112, 956.114
13. 976.001
14. 978.002
15. 980.003, 980.005


คอยล์


แกนไข


เครื่องนาฬิกา
  Created and updated by KHHwatch group