ศูนย์รวม ถ่านนาฬิกา, สายนาฬิกา, อะไหล่นาฬิกา และ อุปกรณ์นาฬิกาในประเทศไทย
 
watch & clock spare parts
importer & exporter
 
Eng     I     Thai
 
 
สินค้า  
 
ก้วงเฮงฮวดนาฬิกา ห้างหุ้นส่วนจำกัด
Watch & Clock Spareparts
Importer & Exporter


31 ถ.ผดุงด้าว
เขต ป้อมปราบ
กรุงเทพฯ
10100

โทร: 02 222 4209
แฟกซ์: 02 224 2710

Website: http://www.khhwatch.com
email: info@khhwatch.com

Google Map
Keyword: ก้วงเฮงฮวด,
Kwang Heng Huat

ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น
   
   

เชียงใหม่
ชัยวัธน์ นาฬิกา

419/1 ถ. วิชยานนท์
ต. ช้างม่อย
อ. เมือง
เชียงใหม่ 50300

โทร: 053 -232733
แฟกซ์: 053 -232733

email: satidacvw@hotmail.com


ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น
   
  Created and updated by KHHwatch group