ศูนย์รวม ถ่านนาฬิกา, สายนาฬิกา, อะไหล่นาฬิกา และ อุปกรณ์นาฬิกาในประเทศไทย
 
watch & clock spare parts
importer & exporter
 
Eng     I     Thai
 
 
สินค้า  
 
MIYOTA คอยล์ ตารางเทียบ
1. 1L02, 1L12, 1L22, 1L32, 1L40, 1L45, 1M02, 1M12
2. 2005, 2015, 2025, 2035, 2105, 2115
3. 5Y20, 5Y30
4. 6L02, 6L12, 6L22, 6L32, 6M02, 6M12
5. 6P20, 6P21, 6P23, 6P25, 6P27, 6P29, 6P89
6. FS00, FS01, FS10, FS11, FS20, FS21
7. OS10, OS11, OS20, OS30, OS60, OS70, OS80
8. Chronograph unit 1
OS10, OS11, OS20, OS30, OS60, OS70, OS80
9. Chronograph unit 2
OS60, OS70, OS80
  10. GL20, GL30, GL00, GL10, GM00, GM10
  11. 6P20, 6P21, 6P23, 6P25, 6P27, 6P29


SEIKO คอยล์ ตารางเทียบ
1. VX10, VX11
2. VX12, VX32, VX33, VX3K,7N89, VX50, 7N00, VX51, 7N01, VX42, 7N42, VX43, 7N43, VX82, 7N82, VX83, 7N83
3. YL60, YL61

RONDA คอยล์ ตารางเทียบ
1. 1062 , 1063, 1064, 1069
2. 505, 507, 515, 517
3. 585
4. 705, 715
5. 732
6. 751, 753, 762, 763
7. 775, 785


ETA คอยล์ ตารางเทียบ
1. 280.002
2. 282.001
3. 980.003 , 980.005, 980.103, 980.106, 980.153, 980.163


แผงเซอร์กิต


แกนไข


เครื่องนาฬิกา

  Created and updated by KHHwatch group