ศูนย์รวม ถ่านนาฬิกา, สายนาฬิกา, อะไหล่นาฬิกา และ อุปกรณ์นาฬิกาในประเทศไทย
 
watch & clock spare parts
importer & exporter
 
Eng     I     Thai
 
 
สินค้า  
 
เครื่องนาฬิกา > ETA

     
เครื่องรุ่น: 803.114
ขนาด: 19.4 X 19.4 mm
ความสูง: 3.40 mm
การทำงาน: 3 เข็ม, วันที่
ขนาดเข็ม: 70/120/20
Battery: 377
ST6M
เครื่องรุ่น: 803.124
ขนาด: 19.4 X 19.4 mm
ความสูง: 3.40 mm
การทำงาน: 3 เข็ม, สัปดาห์, วันที่
ขนาดเข็ม: 70/120/20
Battery: 377
2816M

เครื่องรุ่น: 804.114
ขนาด: 23.3 X 23.3 mm
ความสูง: 3.40 mm
การทำงาน: 3 เข็ม, วันที่
ขนาดเข็ม: 70/120/20
Battery: 397

ST6M
เครื่องรุ่น: 804.124
ขนาด: 23.3 X 23.3 mm
ความสูง: 3.40 mm
การทำงาน: 3 เข็ม, สัปดาห์, วันที่
ขนาดเข็ม: 70/120/20
Battery: 397
2816M
เครื่องรุ่น: 805.114
ขนาด: 25.6 X 25.6 mm
ความสูง: 3.40 mm
การทำงาน: 3 เข็ม, วันที่
ขนาดเข็ม: 70/120/20
Battery: 397
ST6M
เครื่องรุ่น: 805.124
ขนาด: 25.6 X 25.6 mm
ความสูง: 3.40 mm
การทำงาน: 3 เข็ม, สัปดาห์, วันที่
ขนาดเข็ม: 70/120/20
Battery: 397
2816M
เครื่องรุ่น: 901.001
ขนาด: 13.0 X 15.15 mm
ความสูง: 2.20 mm
การทำงาน: 2 เข็ม
ขนาดเข็ม: 70/120
Battery: 321
เครื่องรุ่น: 902.005
ขนาด: 15.3 X 17.8 mm
ความสูง: 2.35 mm
การทำงาน: 2 เข็ม
ขนาดเข็ม: 70/120
Battery: 364
เครื่องรุ่น: 902.105
ขนาด: 15.3 X 17.8 mm
ความสูง: 2.35 mm
การทำงาน: 3 เข็ม
ขนาดเข็ม: 70/120/20
Battery: 364
เครื่องรุ่น: 955.112
ขนาด: 25.6 X 25.6 mm
ความสูง: 2.50 mm
การทำงาน: 3 เข็ม, วันที่
ขนาดเข็ม: 70/120/20
Battery: 371
ST6M
เครื่องรุ่น: 955.412
ขนาด: 23.3 X 23.3 mm
ความสูง: 2.50 mm
การทำงาน: 3 เข็ม, วันที่
ขนาดเข็ม: 70/120/20
Battery: 371
ST6M
เครื่องรุ่น: 956.112
ขนาด: 17.2 X 17.2 mm
ความสูง: 2.50 mm
การทำงาน: 3 เข็ม, วันที่
ขนาดเข็ม: 70/120/20
Battery: 364
ST6M
เครื่องรุ่น: 956.412
ขนาด: 19.4 X 19.4 mm
ความสูง: 2.5 mm
การทำงาน: 3 เข็ม, วันที่
ขนาดเข็ม: 70/120/20
Battery: 364
ST6M
เครื่องรุ่น: 980.153
ขนาด: 13.0 X 15.15 mm
ความสูง: 2.2 mm
การทำงาน: 2 เข็ม, เข็มวินาทีเล็ก-6
ขนาดเข็ม: 70/120/20
Battery: 317
เครื่องรุ่น: 980.163
ขนาด: 13.0 X 15.15 mm
ความสูง: 2.2 mm
การทำงาน: 2 เข็ม, เข็มวินาทีเล็ก-6
ขนาดเข็ม: 70/120/20
Battery: 317
เครื่องรุ่น: E03.001 (281.002 1.5V)
ขนาด: 13.0 X 15.15 mm
ความสูง: 1.35 mm
การทำงาน: 2 เข็ม
ขนาดเข็ม: 55/100
Battery: 335
เครื่องรุ่น: F03.11A
ขนาด: 17.2 X 17.2 mm
ความสูง: 2.5 mm
การทำงาน: 3 เข็ม, วันที่
ขนาดเข็ม: 70/120/20
Battery: 364
ST6M
เครื่องรุ่น: F04.11A
ขนาด: 19.4 X 19.4 mm
ความสูง: 2.5 mm
การทำงาน: 3 เข็ม, วันที่
ขนาดเข็ม: 70/120/20
Battery: 364
ST6M
เครื่องรุ่น: F05.11A
ขนาด: 23.3 X 23.3 mm
ความสูง: 2.5 mm
การทำงาน: 3 เข็ม, วันที่
ขนาดเข็ม: 70/120/20
Battery: 371
ST6M
เครื่องรุ่น: F06.111
ขนาด: 25.6 X 25.6 mm
ความสูง: 2.5 mm
การทำงาน: 3 เข็ม, วันที่
ขนาดเข็ม: 70/120/20
Battery: 371
ST6M

เครื่องรุ่น: G10.211
ขนาด: 29.8 X 29.8 mm
ความสูง: 5.12 mm
การทำงาน: 3 เข็ม, วันที่
3 วง (1/10 sec counter-2, second-6,
30 นาที counter -10)
ขนาดเข็ม: 90/150/25/20
Battery: 394

เครื่องรุ่น: G10.711
ขนาด: 29.8 X 29.8 mm
ความสูง: 5.12 mm
การทำงาน: 3 เข็ม, วันที่
3 วง (1/10 sec counter-2, second-6,
30 นาที counter -10)
ขนาดเข็ม: 90/150/25/20
Battery: 394
เครื่องรุ่น: G15.211
ขนาด: 23.3 X 23.3 mm
ความสูง: 5.25 mm
การทำงาน: 3 เข็ม, วันที่
3 วง (1/10 sec counter-2, second-6,
30 นาที counter -10)
ขนาดเข็ม: 90/150/25/20
Battery: 394
< Previous            Next >


คอยล์แผงเซอร์กิตแำกนไข

  Created and updated by KHHwatch group